Związek Kynologiczny
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Lublinie
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 53   skr. poczt. 130
tel./fax (081)532-75-50
e-mail: zk@kompas.net.pl 
http://www.zk.lublin.pl/

Godziny pracy związku:
wtorek, środa, czwartek  16.00-19.00

KOMISJA KYNOLOGICZNA  PZŁ
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 10 , tel. 081 532 78 28
e-mail: pzllublin1@op.pl
http://www.lowiecki.lublin.pl/
 
SKŁAD KOMISJI KYNOLOGICZNEJ

ROLA Radosław  Przewodniczący KŁ nr 93 "Bażant" Poniatowa
PYRYT Włodzimierz Wiceprzewodniczący KŁ nr 11 "Hubertus" Lublin
MINICKI Ludomir Sekretarz KŁ nr 77 "Cyranka" Lublin
JÓŹWIAK Stefan Członek KŁ nr nr 7 "Knieja" Lublin
KOŻUCH Krzysztof Członek KŁ nr 1 "Szarak" Lublin
SŁOTWIŃSKI Wojciech Członek KŁ nr 67 ”Krogulec” Lublin
SIEROCKI Waldemar  Członek KŁ nr 13 "Dzik" Lublin
TARNAWSKI Krzysztof Członek KŁ nr1 "Szarak" Lublin
WINIARSKI Zbigniew Członek KŁ nr 43 "Sarenka" Wojciechów
WOŹNIAK Marian Członek KŁ nr 80 "Budowlani" Lublin
ZAJĄC Piotr  Członek KŁ nr 13 "Dzik" Lublin
 
 
Start arrow Kynologia arrow związek kynologiczny