Psy myśliwskie
Jakie psy uznaje się za myśliwskie?
Do psów myśliwskich zalicza się następujące grupy psów wg podziału
specjalizacyjno-użytkowego:
  1) legawce;
  2) płochacze;
  3) gończe;
  4) tropowce;
  5) posokowce;
  6) norowce.

Prawo łowieckie nie uważa chartów za psy myśliwskie.

Jakie psy zalicza się do legawych?
Do legawych zalicza się następujące rasy:
  1) wyżeł szorstkowłosy niemiecki (kontynentalny);
  2) wyżeł krótkowłosy niemiecki (kontynentalny);
  3) seter angielski (lawerak);
  4) seter irlandzki;
  5) seter szkocki (gordon);
  6) pointer;
  7) gryfon (wyżeł francuski).

Psy legawe są w zasadzie wszechstronnymi psami myśliwskimi, gdyż są dobrymi
aporterami, pracują w lesie, w polu i w wodzie, a także na farbie jako posokowce.
Nie wszystkie psy legawe mają w jednakowym stopniu cechy kwalifikująceje do
wykonywania jednakowo dobrze wszystkich sprawności. Jedne psy nadają się
do pracy w suchym polu, a inne są bardziej wszechstronne.

Jakie są rasy płochaczy?
Do płochaczy zalicza się:
  1) cocker-spaniele,
  2) springer-spaniele,
  3) welsh springer- spaniele,
  4) płochacz niemiecki
Zadaniem płochaczy jest ruszenie zwierzyny z jej ostoi lub legowiska.

Jakie psy zalicza się do gończych?
Psy gończe, do których zalicza się ogary, mają za zadanie gonić głosem lub
osaczać zdrowe  zwierzę, w odróżnieniu od posokowców, które wyszukują
i oszczekują lub chwytają postrzałki. Polowanie z psami gończymi na zwierzynę
drobną jest niedozwolone, nie dotyczy to terenów  górskich i dzikarzy
w polowaniu na dziki.

Co to są tropowce?
Tropowce są to psy (bez względu na rasę) przeznaczone, z uwagi na swoje
zdolności oraz ułożenie, do tropienia grubej zwierzyny po jej śladach. Jako
tropowce najczęściej używane są wyżły niemieckie krótko i szorstkowłose,
rzadziej cocker--spaniele i springer-spaniele.

Co to są posokowce?
Posokowce są to psy przeznaczone do ścigania i odnajdywania rannej grubej
zwierzyny po jej farbie. Najbardziej do tego nadaje się posokowiec hanowerski i
posokowiec bawarski - pierwszy używany w terenie nizinnym, drugi górskim.

Jakie psy należą do norowców?
Jako norowców używa się jamniki i teriery.

Wśród jamników rozróżnia się;
  1) jamniki krótkowłose;
  2) jamniki długowłose;
  3) jamniki szorstkowłose.

Spośród terierów najczęściej spotykane są u nas:
  1) foksteriery gładkowłose;
  2) foksteriery ostrowłose;
  3) welshteriery;
  4) airedalteriery;
  5) jagdteriery.
  6) teriery szkockie.

 
Start arrow Kynologia arrow psy myśliwskie