Ogłoszenia
13.08.2016
W dniu 13 sierpnia 2016 roku odbędzie się zebranie szkoleniowe z zasad bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych. Szkolenie dla członków koła. Miejsce zbiórki: Zalesie - działka koła, godzina zbiórki: 11.30. Po zakończeniu szkolenia w tym samym dniu odbędzie się polowanie zbiorowe na ptactwo wodne.
15.08.2015
W dniu 15 sierpnia  2015 roku odbędzie się zebranie szkoleniowe z zasad bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych. Szkolenie dla członków koła. Miejsce zbiórki: Zalesie - działka koła; godzina zbiórki: 11.00. Po zakończeniu szkolenia w tym samym dniu odbędzie się polowanie zbiorowe na ptactwo wodne.
06.08.2012
W dniu 15 sierpnia  2012 roku odbędzie się zebranie szkoleniowez zasad uczestnictwa w polowaniach zbiorowych członków koła.
Miejsce zbiórki: Zalesie-działka koła, godzina zbiórki: 11.00.
Po zakończeniu szkolenia w tym samym dniu odbędzie się polowania zbiorowe na ptactwo wodne.
02.11.2011
Polowanie w dnie 06.11.2011

warunki uczestnictwa w polowaniu Nr 13

1. Polowanie zbiorowe "HUBERTUS - 2011" odbędzie się zgodnie z planem polowań.
    - zbiórka kolegów myśliwych o godz. 8.00  w m. Zalesie – działka koła.
2. W polowaniu uczestniczą tylko koledzy , którzy:
    a)  posiadają uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe  wobec koła i zrzeszenia PZŁ
    b)  posiadają uregulowane zobowiązania dotyczące prac na rzecz koła wynikające z uchwał WZ
    c)  byli słuchaczami zebrania szkoleniowego w 2011 r , z zasad  bezpieczeństwa na polowaniu
10.08.2011

W dniu 14 sierpnia  2011 roku odbędzie się zebranie szkoleniowe członków koła.
Miejsce zbiórki: Zalesie-działka koła, godzina zbiórki: 10.00.
Po zakończeniu szkolenia w tym samym dniu odbędzie się polowania zbiorowe na ptactwo wodne.

Szkolenie należy traktować jako obowiązkowe, uczestnictwo w nim jest warunkiem dopuszczenia do polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2010/2011.

10.05.2011

WAŻNE:

Zarząd koła informuje kolegów , że w dniu 14.05.2011 r. zostają zorganizowane prace społeczne na rzecz koła. Zbiórka kolegów  myśliwych na działce koła w Zalesiu o godz. 9.00 wraz z niezbędnymi narzędziami do prac. Udział w pracach należy traktować jako obowiązkowy w sprawie doboru stosownych narzędzi prosi się kolegów o kontakt z łowczym koła

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 11 „HUBERTUS” w  Lublinie , uprzejmie informuje, że w dniu 15.05.2011 r  o godz. 8,00 na strzelnicy okręgowej PZŁ w Lublinie zlokalizowanej w Puławach odbędzie się wielobój strzelecki im. Stanisława Wójtowicza Obecność i uczestnictwo kolegów jest mile widziane.

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 11 „HUBERTUS” w  Lublinie , uprzejmie informuje, że w dniu 22.05.2011 r  o godz. 14,00 na strzelnicy okręgowej PZŁ w Lublinie zlokalizowanej w Puławach odbędzie się przystrzelenie broni ( dla członków koła ) Obecność i uczestnictwo kolegów w/w wymienionych czynnościach należy traktować jako obowiązkowe.

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 11 „HUBERTUS” w  Lublinie , uprzejmie informuje, że w dniu 19.06.2011 r  o godz. 10,00  odbędzie się sprawozdawcze  Walne Zgromadzenie Członków Koła. Zbiórka kolegów  myśliwych w PGR Łańcuchów lub  na działce koła w Zalesiu. (uzależnione miejsce zbiórki od panującej pogody)

05.11.2010Warunki uczestnictwa w polowaniu Nr 13

1. Polowanie zbiorowe "HUBERTUS - 2010" odbędzie się zgodnie z planem polowań.
    - zbiórka kolegów myśliwych o godz. 8.00  w m. Zalesie – działka koła.
2. W polowaniu uczestniczą tylko koledzy , którzy:
    a)  posiadają uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe  wobec koła i zrzeszenia PZŁ
    b)  posiadają uregulowane zobowiązania dotyczące prac na rzecz koła wynikające z uchwał WZ
    c)  byli słuchaczami zebrania szkoleniowego w 2010 r , z zasad  bezpieczeństwa na polowaniu
05.11.2010
Zarząd koła wprowadza następujące zmiany w organizacji następujących polowań zbiorowych:

1. W polowaniu Nr 13 z dnia 07.11.2010 wprowadza się zmianę miejsca zbiórki , która brzmi:
    Zalesie - Działka Koła  - pozostałe dane nie ulegają zmianie.

2. W polowaniu Nr 19 z dnia 19.12.2010 wprowadza się zmianę miejsca zbiórki , która brzmi:
    Zalesie - Działka Koła  - pozostałe dane nie ulegają zmianie.

3. W polowaniu Nr 13 z dnia 27.02.2011 wprowadza się zmianę miejsca zbiórki , która brzmi:
    Zalesie - Działka Koła  - pozostałe dane nie ulegają zmianie.

Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 01.11.2010 r
21.10.2010
Zarząd koła informuje kolegów , że w dniu 23.10.2010 r. zostają zorganizowane prace społeczne na rzecz koła. Zbiórka kolegów  myśliwych na placu PGR w Łańcuchowie o godz. 9.00 wraz z niezbędnymi narzędziami do prac. ( Narzędzia niezbędne do prac adaptacyjnych pomieszczenia na potrzeby koła )
03.08.2010
W dniu 14 sierpnia  2010 roku odbędzie się zebranie szkoleniowe członków koła.
Miejsce zbiórki: Zalesie-działka koła, godzina zbiórki: 10.00.
Po zakończeniu szkolenia w tym samym dniu odbędzie się polowania zbiorowe na ptactwo wodne.
Szkolenie należy traktować jako obowiązkowe , uczestnictwo w nim jest warunkiem dopuszczenia do polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2010/2011.
05.07.2010
Zarząd koła informuje kolegów , że w dniu 10.07.2010 r. zostają zorganizowane prace społeczne na rzecz koła. Zbiórka kolegów  myśliwych na działce koła w Zalesiu o godz. 8.00 wraz z niezbędnymi narzędziami do prac. Udział w pracach należy traktować jako obowiązkowy w sprawie doboru stosownych narzędzi prosi się kolegów o kontakt z łowczym koła.
28.06.2010
Zarząd koła informuje kolegów , że w dniu 03.07.2010 r. zostają zorganizowane prace społeczne na rzecz koła. Zbiórka kolegów  myśliwych na działce koła w Zalesiu o godz. 8.00 wraz z niezbędnymi narzędziami do prac. Udział w pracach należy traktować jako obowiązkowy w sprawie doboru stosownych narzędzi prosi się kolegów o kontakt z łowczym koła.
19.06.2010
Zarząd koła informuje kolegów , że w dniu 26.06.2010 r. zostają zorganizowane prace społeczne na rzecz koła. Zbiórka kolegów  myśliwych na działce koła w Zalesiu o godz. 8.00 wraz z niezbędnymi narzędziami do prac. Udział w pracach należy traktować jako obowiązkowy w sprawie doboru stosownych narzędzi prosi się kolegów o kontakt z łowczym koła.
19.04.2010
Zarząd koła informuje kolegów , że na dzień 24.04.2010 r. przewidziane się prace społeczne na rzecz koła Zbiórka kolegów  myśliwych na działce koła w Zalesiu o godz. 9.00 wraz z niezbędnymi narzędziami do prac.
24.03.2010
Zarząd Koła Łowieckiego Nr 11 „HUBERTUS” w  Lublinie , uprzejmie informuje, że w dniu 02.05.2010 r  o godz. 10,00 na strzelnicy okręgowej PZŁ w Lublinie zlokalizowanej w Puławach odbędzie się przystrzelenie broni ( dla członków koła ) oraz trening strzelecki w konkurencjach śrutowych. Obecność i uczestnictwo kolegów w/w wymienionych czynnościach jest obowiązkowa.
24.03.2010Zarząd Koła Łowieckiego Nr 11 „HUBERTUS” w  Lublinie , uprzejmie informuje, że w dniu 18.04.2010 r  o godz. 10,00 w sali konferencyjnej  budynku  Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie  przy  ul . Wieniawskiej 10  odbędzie się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła.
13.10.2009
Zarząd koła informuje kolegów , że na dzień 17.10.2009 r. przewidziane się prace społeczne na rzecz koła – w tym dokarmianie zwierzyny.

Zbiórka kolegów myśliwych u strażnika obwodu  o godz. 9.00 z niezbędnymi narzędziami do prac – obecność obowiązkowa.
28.07.2009
W związku z nowym podziałem województwa lubelskiego na obwody łowieckie dzierżawiony dotychczas obwód nr 143 z dniem 30 maja 2009 r. otrzymuje nowy  numer 142.

Podstawa prawna: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 15 maja 2009 r. Nr  60 poz. 1478.
28.07.2009W dniu 15 sierpnia 2009 r, rozpoczęcie sezonu łowieckiego 2009/2009 na ptactwo. Polowanie zostanie poprzedzone szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania. Zbiórka myśliwych o godz. 11.00 u kol. Zdzisława Wójcika w Kajetanówce. Uczestnictwo w szkoleniu jest podstawowym warunkiem uczestnictwa myśliwego w polowaniach zbiorowych.
16.03.2009
 1. Walne Zgromadzenie członków koła odbędzie się dnia 26 kwietnia 2009 r o godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 10
 2. Przystrzelenie broni i trening strzelecki odbędzie się na strzelnicy PZŁ w Puławach przy ul. Żyrzyńskiej dnia 24 maja 2009 r, początek o godz. 10.00.
  Przystrzelenie broni i trening strzelecki należy traktować jak obowiązkowe stosownie do Uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 42/2007 z dnia 4 września 2007 roku.
5.11.2008
1. Polowanie zbiorowe "HUBERTUS - 2008" odbędzie się zgodnie z planem polowań.
    - zbiórka kolegów myśliwych o godz. 8.00 u strażnika obwodu
2. W polowaniu uczestniczą tylko koledzy , którzy:
    a)  posiadają uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe  wobec koła i zrzeszenia PZŁ ;
    b)  posiadają uregulowane zobowiązania dotyczące prac na rzecz koła wynikające z uchwał WZ ;
    c)  byli słuchaczami zebrania szkoleniowego w 2008 r , z zasad  bezpieczeństwa na polowaniu;
    d)  odbyli trening strzelecki w 2008 r, na strzelnicy organizowany przez koło w konkurencjach śrutowych.
03.08.2008
Szkolenie kolegów myśliwych z zakresu bezpieczeństwa i rozpoczęcie sezonu polowań na kaczki w dniu 15 sierpnia 2008 r o godz. 11.00. - zbórka u kolegi Zdzisława Wójcika w Kajetanówce.
05.04.2008Walne Zgromadzenie członków koła odbędzie się siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 10 w dniu 11 maja 2008 r, rozpoczęcie o godzinie 10.30.
05.04.2008
Przystrzelenie broni i trening strzelecki na strzelnicy PZŁ w Puławach dnia 04 maja 2008 roku o godz. 10.00.
Przystrzelenie broni i trening strzelecki należy traktować jak obowiązkowe stosownie do Uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 42/2007 z dnia 4 września 2007 roku.
23.12.2007

W polowaniu zbiorowym nr 19 wprowadza się następujące zmiany:

 • zmienia się termin polowania z dnia 29 na 30 grudzień 2007
 • pozostałe dane polowania pozostają bez zmian 
11.12.2007Polowanie zbiorowe na zające w dniu 16.12.2007 roku zgodnie z planem polowań. Obowiązkowe zapisy na polowanie zgodnie z uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. W polowaniu mogą uczestniczyć koledzy , którzy wywiązali się z obowiązków wobec koła wynikających z uchwał WZ oraz innych uregulowań prawnych wewnątrz organizacyjnych.
31.10.2007Kilka ważnych informacji dla członków Koła Łowieckiego HUBERTUS 11:
 • polowanie "Hubertoskie" zgodnie z planem, zbiórka o godz.8:00 u kol. Łatwińskiego
 • prosimy o dokonywanie wpłaty składki na PZŁ u skarbnika koła
 • Zarząd Koła prosi kolegów o dokonanie wpłaty II raty składki na rzecz koła do dnia 03.11.2007 roku
 • Zarząd Koła prosi kolegów o wywiązanie się z prac na rzecz koła wynikających z uchwały WZ do dnia 03.11.2007 roku
 • Koledzy , którzy nie odbyli szkolenia z zasad bezpieczeństwa na polowaniu mogą to uczynić w dniu 04.11.2007 r w miejscu zbiórki myśliwych
 • Zarząd koła przypomina kolegom o systematycznym dokarmianiu zwierzyny oraz pracach na rzecz koła
 • spełnienie warunków wynikających z punktów 3 - 5 daje gwarancję uczestnictwa w polowaniu dnia 04.11.2007 roku i dalszych polowaniach zbiorowych wynikających z planu polowań
24.10.2007Zarząd  informuje członków o najbliższych pracach społecznych na rzecz koła.

Zbiórka kolegów u strażnika obwodu kol. Mirosława Łatwińskiego w dniu  27.10.2007 o godz. 9.00.
  
 
Start arrow Ogłoszenia