Historia
Koło Łowieckie Nr 11 HUBERTUS w Lublinie powstało w roku 1993 w wyniku podziału Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 149 WIARUS w Lublinie, które to zostało zarejestrowane po raz pierwszy w roku 1953.
 
Na dzień podziału Wojskowe Koło Łowieckie Nr 149 WIARUS w Lublinie dzierżawiło łącznie cztery obwody łowieckie. Koło w takiej formie istnieje do roku 1993. W dniu 28 maja 1993 roku Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 149 WIARUS następuje podział koła. Koło Nr 149 zatrzymuje 50% członków koła i pozostaje przy dzierżawie dwóch obwodów łowieckich. Natomiast w wyniku podziału powstaje z pozostałych 50 % członków, Koło Łowieckie Nr 11 HUBERTUS w Lublinie otrzymując w dzierżawę dwa pozostałe po podziale obwody łowieckie Nr 5z (obecny 337) wchodzącego w skład Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie o ogólnej powierzchni użytkowej 6515 ha oraz obwód Nr 56 (obecny 143) o powierzchni użytkowej 6000 ha będący pod zarządem Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie. Koło przyjmuje nazwę HUBERTUS i zostaje zarejestrowane jako koło Nr 11 z siedzibą w Lublinie. Z chwilą powstania koła HUBERTUS powstaje Zarząd Koła, w skład którego wchodzą następujący członkowie:
  • Gierlasiński Sławomir
  • Turski Hilary
  • Nieradko Bogusław
  • Wójtowicz Stanisław jako wieloletni prezes tego Koła.
W roku 2001 podczas demokratycznych wyborów zostaje wybrany nowy Zarząd Koła w następującym składzie:
  • Prezes - Wójtowicz Ryszard
  • Łowczy - Lipiec Roman
  • Skarbnik - Pyryt Włodzimierz
  • Sekretarz - Tomera Stanisław
W roku 2002 z funkcji Łowczego rezygnuje Roman Lipiec. W wyniku wyborów uzupełniających obowiązki łowczego koła przejmuje kolega Zbigniew Przewłoka. Zarząd w tym składzie osobowym funkcjonuje do chwili obecnej.
 
Koło na dzień dzisiejszy liczy 27 członków oraz w naszym kole staż łowiecki odbywa 6 osób.
 
Członkowie koła pełnią następujące funkcje społeczne w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie:
  • Pyryt Włodzimierz - sędzia kynologiczny i zarazem członek Okręgowej Komisji Kynologicznej,sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego
  • Przewłoka Zbigniew – Zastępca przewodniczącego Kolegium Sędziów, członek Okręgowej Komisji Strzeleckiej, posiadający uprawnienia sędziego instruktora strzelectwa myśliwskiego, delegat na zjazd  Okręgowy
Członkowie koła przede wszystkim propagują wszelkie formy strzelectwa sportowego, którego wielkim sympatykiem i działaczem społecznym był nieżyjący już wieloletni prezes tego Koła kolega Stanisław Wójtowicz. Koło wśród swoich członków posiada kolegę Ryszarda Wójtowicza, który uzyskał klasę mistrzowską w strzelectwie i niejednokrotnie reprezentował Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie na zawodach krajowych uzyskując wysokie lokaty. Za zasługi dla łowiectwa wielu kolegów zostało odznaczonych przez Kapitułę Odznaczeń, odznaczeniami łowieckimi w tym jeden z kolegów - kolega Hilary Turski - najwyższym odznaczeniem łowieckim "Złomem".
 
Start arrow Nasze Koło arrow historia