Og這szenia
13.08.2016
W dniu 13 sierpnia 2016 roku odb璠zie si zebranie szkoleniowe z zasad bezpiecze雟twa na polowaniach zbiorowych. Szkolenie dla cz這nków ko豉. Miejsce zbiórki: Zalesie - dzia趾a ko豉, godzina zbiórki: 11.30. Po zako鎍zeniu szkolenia w tym samym dniu odb璠zie si polowanie zbiorowe na ptactwo wodne.
15.08.2015
W dniu 15 sierpnia  2015 roku odb璠zie si zebranie szkoleniowe z zasad bezpiecze雟twa na polowaniach zbiorowych. Szkolenie dla cz這nków ko豉. Miejsce zbiórki: Zalesie - dzia趾a ko豉; godzina zbiórki: 11.00. Po zako鎍zeniu szkolenia w tym samym dniu odb璠zie si polowanie zbiorowe na ptactwo wodne.
06.08.2012
W dniu 15 sierpnia  2012 roku odb璠zie si zebranie szkoleniowez zasad uczestnictwa w polowaniach zbiorowych cz這nków ko豉.
Miejsce zbiórki: Zalesie-dzia趾a ko豉, godzina zbiórki: 11.00.
Po zako鎍zeniu szkolenia w tym samym dniu odb璠zie si polowania zbiorowe na ptactwo wodne.
02.11.2011
Polowanie w dnie 06.11.2011

warunki uczestnictwa w polowaniu Nr 13

1. Polowanie zbiorowe "HUBERTUS - 2011" odb璠zie si zgodnie z planem polowa.
    - zbiórka kolegów my郵iwych o godz. 8.00  w m. Zalesie – dzia趾a ko豉.
2. W polowaniu uczestnicz tylko koledzy , którzy:
    a)  posiadaj uregulowane wszelkie zobowi您ania finansowe  wobec ko豉 i zrzeszenia PZ
    b)  posiadaj uregulowane zobowi您ania dotycz帷e prac na rzecz ko豉 wynikaj帷e z uchwa WZ
    c)  byli s逝chaczami zebrania szkoleniowego w 2011 r , z zasad  bezpiecze雟twa na polowaniu
10.08.2011

W dniu 14 sierpnia  2011 roku odb璠zie si zebranie szkoleniowe cz這nków ko豉.
Miejsce zbiórki: Zalesie-dzia趾a ko豉, godzina zbiórki: 10.00.
Po zako鎍zeniu szkolenia w tym samym dniu odb璠zie si polowania zbiorowe na ptactwo wodne.

Szkolenie nale篡 traktowa jako obowi您kowe, uczestnictwo w nim jest warunkiem dopuszczenia do polowa zbiorowych w sezonie 這wieckim 2010/2011.

10.05.2011

WA烤E:

Zarz康 ko豉 informuje kolegów , 瞠 w dniu 14.05.2011 r. zostaj zorganizowane prace spo貫czne na rzecz ko豉. Zbiórka kolegów  my郵iwych na dzia販e ko豉 w Zalesiu o godz. 9.00 wraz z niezb璠nymi narz璠ziami do prac. Udzia w pracach nale篡 traktowa jako obowi您kowy w sprawie doboru stosownych narz璠zi prosi si kolegów o kontakt z 這wczym ko豉

Zarz康 Ko豉 υwieckiego Nr 11 „HUBERTUS” w  Lublinie , uprzejmie informuje, 瞠 w dniu 15.05.2011 r  o godz. 8,00 na strzelnicy okr璕owej PZ w Lublinie zlokalizowanej w Pu豉wach odb璠zie si wielobój strzelecki im. Stanis豉wa Wójtowicza Obecno嗆 i uczestnictwo kolegów jest mile widziane.

Zarz康 Ko豉 υwieckiego Nr 11 „HUBERTUS” w  Lublinie , uprzejmie informuje, 瞠 w dniu 22.05.2011 r  o godz. 14,00 na strzelnicy okr璕owej PZ w Lublinie zlokalizowanej w Pu豉wach odb璠zie si przystrzelenie broni ( dla cz這nków ko豉 ) Obecno嗆 i uczestnictwo kolegów w/w wymienionych czynno軼iach nale篡 traktowa jako obowi您kowe.

Zarz康 Ko豉 υwieckiego Nr 11 „HUBERTUS” w  Lublinie , uprzejmie informuje, 瞠 w dniu 19.06.2011 r  o godz. 10,00  odb璠zie si sprawozdawcze  Walne Zgromadzenie Cz這nków Ko豉. Zbiórka kolegów  my郵iwych w PGR ζ鎍uchów lub  na dzia販e ko豉 w Zalesiu. (uzale積ione miejsce zbiórki od panuj帷ej pogody)

05.11.2010Warunki uczestnictwa w polowaniu Nr 13

1. Polowanie zbiorowe "HUBERTUS - 2010" odb璠zie si zgodnie z planem polowa.
    - zbiórka kolegów my郵iwych o godz. 8.00  w m. Zalesie – dzia趾a ko豉.
2. W polowaniu uczestnicz tylko koledzy , którzy:
    a)  posiadaj uregulowane wszelkie zobowi您ania finansowe  wobec ko豉 i zrzeszenia PZ
    b)  posiadaj uregulowane zobowi您ania dotycz帷e prac na rzecz ko豉 wynikaj帷e z uchwa WZ
    c)  byli s逝chaczami zebrania szkoleniowego w 2010 r , z zasad  bezpiecze雟twa na polowaniu
05.11.2010
Zarz康 ko豉 wprowadza nast瘼uj帷e zmiany w organizacji nast瘼uj帷ych polowa zbiorowych:

1. W polowaniu Nr 13 z dnia 07.11.2010 wprowadza si zmian miejsca zbiórki , która brzmi:
    Zalesie - Dzia趾a Ko豉  - pozosta貫 dane nie ulegaj zmianie.

2. W polowaniu Nr 19 z dnia 19.12.2010 wprowadza si zmian miejsca zbiórki , która brzmi:
    Zalesie - Dzia趾a Ko豉  - pozosta貫 dane nie ulegaj zmianie.

3. W polowaniu Nr 13 z dnia 27.02.2011 wprowadza si zmian miejsca zbiórki , która brzmi:
    Zalesie - Dzia趾a Ko豉  - pozosta貫 dane nie ulegaj zmianie.

Wprowadzone zmiany obowi您uj od dnia 01.11.2010 r
21.10.2010
Zarz康 ko豉 informuje kolegów , 瞠 w dniu 23.10.2010 r. zostaj zorganizowane prace spo貫czne na rzecz ko豉. Zbiórka kolegów  my郵iwych na placu PGR w ζ鎍uchowie o godz. 9.00 wraz z niezb璠nymi narz璠ziami do prac. ( Narz璠zia niezb璠ne do prac adaptacyjnych pomieszczenia na potrzeby ko豉 )
03.08.2010
W dniu 14 sierpnia  2010 roku odb璠zie si zebranie szkoleniowe cz這nków ko豉.
Miejsce zbiórki: Zalesie-dzia趾a ko豉, godzina zbiórki: 10.00.
Po zako鎍zeniu szkolenia w tym samym dniu odb璠zie si polowania zbiorowe na ptactwo wodne.
Szkolenie nale篡 traktowa jako obowi您kowe , uczestnictwo w nim jest warunkiem dopuszczenia do polowa zbiorowych w sezonie 這wieckim 2010/2011.
05.07.2010
Zarz康 ko豉 informuje kolegów , 瞠 w dniu 10.07.2010 r. zostaj zorganizowane prace spo貫czne na rzecz ko豉. Zbiórka kolegów  my郵iwych na dzia販e ko豉 w Zalesiu o godz. 8.00 wraz z niezb璠nymi narz璠ziami do prac. Udzia w pracach nale篡 traktowa jako obowi您kowy w sprawie doboru stosownych narz璠zi prosi si kolegów o kontakt z 這wczym ko豉.
28.06.2010
Zarz康 ko豉 informuje kolegów , 瞠 w dniu 03.07.2010 r. zostaj zorganizowane prace spo貫czne na rzecz ko豉. Zbiórka kolegów  my郵iwych na dzia販e ko豉 w Zalesiu o godz. 8.00 wraz z niezb璠nymi narz璠ziami do prac. Udzia w pracach nale篡 traktowa jako obowi您kowy w sprawie doboru stosownych narz璠zi prosi si kolegów o kontakt z 這wczym ko豉.
19.06.2010
Zarz康 ko豉 informuje kolegów , 瞠 w dniu 26.06.2010 r. zostaj zorganizowane prace spo貫czne na rzecz ko豉. Zbiórka kolegów  my郵iwych na dzia販e ko豉 w Zalesiu o godz. 8.00 wraz z niezb璠nymi narz璠ziami do prac. Udzia w pracach nale篡 traktowa jako obowi您kowy w sprawie doboru stosownych narz璠zi prosi si kolegów o kontakt z 這wczym ko豉.
19.04.2010
Zarz康 ko豉 informuje kolegów , 瞠 na dzie 24.04.2010 r. przewidziane si prace spo貫czne na rzecz ko豉 Zbiórka kolegów  my郵iwych na dzia販e ko豉 w Zalesiu o godz. 9.00 wraz z niezb璠nymi narz璠ziami do prac.
24.03.2010
Zarz康 Ko豉 υwieckiego Nr 11 „HUBERTUS” w  Lublinie , uprzejmie informuje, 瞠 w dniu 02.05.2010 r  o godz. 10,00 na strzelnicy okr璕owej PZ w Lublinie zlokalizowanej w Pu豉wach odb璠zie si przystrzelenie broni ( dla cz這nków ko豉 ) oraz trening strzelecki w konkurencjach 鈔utowych. Obecno嗆 i uczestnictwo kolegów w/w wymienionych czynno軼iach jest obowi您kowa.
24.03.2010Zarz康 Ko豉 υwieckiego Nr 11 „HUBERTUS” w  Lublinie , uprzejmie informuje, 瞠 w dniu 18.04.2010 r  o godz. 10,00 w sali konferencyjnej  budynku  Zarz康u Okr璕owego PZ w Lublinie  przy  ul . Wieniawskiej 10  odb璠zie si sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Cz這nków Ko豉.
13.10.2009
Zarz康 ko豉 informuje kolegów , 瞠 na dzie 17.10.2009 r. przewidziane si prace spo貫czne na rzecz ko豉 – w tym dokarmianie zwierzyny.

Zbiórka kolegów my郵iwych u stra積ika obwodu  o godz. 9.00 z niezb璠nymi narz璠ziami do prac – obecno嗆 obowi您kowa.
28.07.2009
W zwi您ku z nowym podzia貫m województwa lubelskiego na obwody 這wieckie dzier瘸wiony dotychczas obwód nr 143 z dniem 30 maja 2009 r. otrzymuje nowy  numer 142.

Podstawa prawna: Dziennik Urz璠owy Województwa Lubelskiego z dnia 15 maja 2009 r. Nr  60 poz. 1478.
28.07.2009W dniu 15 sierpnia 2009 r, rozpocz璚ie sezonu 這wieckiego 2009/2009 na ptactwo. Polowanie zostanie poprzedzone szkoleniem z zakresu bezpiecze雟twa na polowaniu i zasad wykonywania polowania. Zbiórka my郵iwych o godz. 11.00 u kol. Zdzis豉wa Wójcika w Kajetanówce. Uczestnictwo w szkoleniu jest podstawowym warunkiem uczestnictwa my郵iwego w polowaniach zbiorowych.
16.03.2009
 1. Walne Zgromadzenie cz這nków ko豉 odb璠zie si dnia 26 kwietnia 2009 r o godz. 14.00 w siedzibie Zarz康u Okr璕owego PZ w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 10
 2. Przystrzelenie broni i trening strzelecki odb璠zie si na strzelnicy PZ w Pu豉wach przy ul. 砰rzy雟kiej dnia 24 maja 2009 r, pocz徠ek o godz. 10.00.
  Przystrzelenie broni i trening strzelecki nale篡 traktowa jak obowi您kowe stosownie do Uchwa造 Naczelnej Rady υwieckiej Nr 42/2007 z dnia 4 wrze郾ia 2007 roku.
5.11.2008
1. Polowanie zbiorowe "HUBERTUS - 2008" odb璠zie si zgodnie z planem polowa.
    - zbiórka kolegów my郵iwych o godz. 8.00 u stra積ika obwodu
2. W polowaniu uczestnicz tylko koledzy , którzy:
    a)  posiadaj uregulowane wszelkie zobowi您ania finansowe  wobec ko豉 i zrzeszenia PZ ;
    b)  posiadaj uregulowane zobowi您ania dotycz帷e prac na rzecz ko豉 wynikaj帷e z uchwa WZ ;
    c)  byli s逝chaczami zebrania szkoleniowego w 2008 r , z zasad  bezpiecze雟twa na polowaniu;
    d)  odbyli trening strzelecki w 2008 r, na strzelnicy organizowany przez ko這 w konkurencjach 鈔utowych.
03.08.2008
Szkolenie kolegów my郵iwych z zakresu bezpiecze雟twa i rozpocz璚ie sezonu polowa na kaczki w dniu 15 sierpnia 2008 r o godz. 11.00. - zbórka u kolegi Zdzis豉wa Wójcika w Kajetanówce.
05.04.2008Walne Zgromadzenie cz這nków ko豉 odb璠zie si siedzibie Zarz康u Okr璕owego PZ w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 10 w dniu 11 maja 2008 r, rozpocz璚ie o godzinie 10.30.
05.04.2008
Przystrzelenie broni i trening strzelecki na strzelnicy PZ w Pu豉wach dnia 04 maja 2008 roku o godz. 10.00.
Przystrzelenie broni i trening strzelecki nale篡 traktowa jak obowi您kowe stosownie do Uchwa造 Naczelnej Rady υwieckiej Nr 42/2007 z dnia 4 wrze郾ia 2007 roku.
23.12.2007

W polowaniu zbiorowym nr 19 wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

 • zmienia si termin polowania z dnia 29 na 30 grudzie 2007
 • pozosta貫 dane polowania pozostaj bez zmian 
11.12.2007Polowanie zbiorowe na zaj帷e w dniu 16.12.2007 roku zgodnie z planem polowa. Obowi您kowe zapisy na polowanie zgodnie z uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. W polowaniu mog uczestniczy koledzy , którzy wywi您ali si z obowi您ków wobec ko豉 wynikaj帷ych z uchwa WZ oraz innych uregulowa prawnych wewn徠rz organizacyjnych.
31.10.2007Kilka wa積ych informacji dla cz這nków Ko豉 υwieckiego HUBERTUS 11:
 • polowanie "Hubertoskie" zgodnie z planem, zbiórka o godz.8:00 u kol. ζtwi雟kiego
 • prosimy o dokonywanie wp豉ty sk豉dki na PZ u skarbnika ko豉
 • Zarz康 Ko豉 prosi kolegów o dokonanie wp豉ty II raty sk豉dki na rzecz ko豉 do dnia 03.11.2007 roku
 • Zarz康 Ko豉 prosi kolegów o wywi您anie si z prac na rzecz ko豉 wynikaj帷ych z uchwa造 WZ do dnia 03.11.2007 roku
 • Koledzy , którzy nie odbyli szkolenia z zasad bezpiecze雟twa na polowaniu mog to uczyni w dniu 04.11.2007 r w miejscu zbiórki my郵iwych
 • Zarz康 ko豉 przypomina kolegom o systematycznym dokarmianiu zwierzyny oraz pracach na rzecz ko豉
 • spe軟ienie warunków wynikaj帷ych z punktów 3 - 5 daje gwarancj uczestnictwa w polowaniu dnia 04.11.2007 roku i dalszych polowaniach zbiorowych wynikaj帷ych z planu polowa
24.10.2007Zarz康  informuje cz這nków o najbli窺zych pracach spo貫cznych na rzecz ko豉.

Zbiórka kolegów u stra積ika obwodu kol. Miros豉wa ζtwi雟kiego w dniu  27.10.2007 o godz. 9.00.
  
 
Start arrow Og這szenia